Família Tineidae

Família Tineidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Reisserita chrysopterella (Herrich-Schäffer, 1854)