Família Scythrididae

Família Scythrididae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Enolmis cf. seeboldiella (Agenjo, 1951)