Família Sphiingidae

Família Sphiingidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Esfinx de la corretjola

  • Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

Esfinx de la vinya

  • Hyles euphorbiae (Linnaeus 1758)

Esfinx de la lleteresa

  • Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1758)

Esfinx colibrí

  • Sphinx maurorum (Jordan 1931)

Esfinx del pi