Subphylum Crustacea

Subphylum Crustacea

Amb més de 67.000 espècies (sens dubte, falten per descobrir-ne fins a cinc o deu vegades aquesta xifra) el subphylum Crustacea comprén espècies fonamentalment aquàtiques, majoritàriament marines, encara que n'hi ha d'aigua dolça i alguna secundàriament terrestre.

Encara que és un grup molt heterogeni, amb morfologia extraordinàriament variable, generalment presenten el cos dividit en tres regions o tagmes:

  • Cèfalon, la regió cefàlica, mai segmentada. De vegades apareix fusionat amb el perèon. Pot presentar una closca que cobrisca a més el perèon (cas dels decàpodes) o part del plèon.
  • Perèon, segmentat, a vegades denominat abdomen amb el plèon.
  • Plèon, segmentat, acaba en el tèlson amb l'anus. En molts casos presenta una furca terminal.

Els crustacis és un dels grups zoològics amb major èxit evolutiu, tant pel nombre d'espècies, com per la diversitat d'hàbitats que colonitzen; el el seu èxit en el mar és equivalent al dels Insectes en el medi terrestre.

El subphylum Crustacea està representat, a la Comunitat Valenciana, per les classes següents:

  • Classe Branchiopoda Latreille, 1817
  • Classe Malacostraca Latreille, 1806
  • Classe Maxillopoda Dahl, 1956
  • Classe Ostracoda Latreille, 1806