Ordre Dermaptera

Ordre Dermaptera

Els Dermàpters (Dermaptera, del grec derma, "pell" i pteron, "ala"; textura suau del segon parell d'ales) coneguts comunament com tisoretes, tallacames o talladits, a causa dels cercs en forma de pinça o tisora que aquests Artròpodes tenen en l'extrem posterior del cos, constitueixen un ordre de la classe Insecta amb aproximadament unes 2.000 espècies.

De grandària xicoteta a mitjana (4-80 mm), amb el cos allargat i lleugerament aplanat, normalment viuen sota pedres, en les fruites o en l'escorça dels arbres.

Presenten el cos dividit en tres regions o tagmes:

  • Cap. De tipus prògnat, convex, de forma quasi triangular i lleugerament aplanat. Manquen d'ocels, els ulls compostos estan ben desenvolupats, amb uns centenars de ommatidis. Davant dels ulls s'insereixen les antenes, llargues, primes i multisegmentades. L'aparell bucal és de tipus mastegador.
  • Torax. Comprén els tres segments característics dels Insectes, el  pronot, mesonot i metanot a la regió dorsal, i el prostern, mesostern i metastern a la regió ventral. El sistema pleural està ben desenvolupat i facilita la inserció de les potes. Les ales anteriors, denominades tegmines, en cas d'existir funcionen com a èlitres o més bé elitroides, mai sobrepassen la meitat de l'abdomen i recobreixen les posteriors, que són semicirculars i membranoses. Són funcionals en algunes espècies com la tisoreta comuna (Forficula auricularia)  i Labidura riparia.
  • Abdomen. De forma convexa en la part dorsal i més o menys plana en posició ventral, està proveït d'un parell de cercs que juguen un paper decisiu per a la captura de les preses i en el festeig previ a l'aparellament. Existeix un clar dimorfisme sexual, quant al nombre de segments de l'abdomen, i quant a la forma i talla dels cercs.

Els Dermàpters són Insectes hemimetàbols, i tenen de 4 a 6 estadis nimfals. L'acoblament es produeix després del tocament de la femella pels cércols del mascle, prèvia exploració mitjançant les antenes entre tots dos congèneres. La femella fa la posta d'uns 25-70 ous en el sòl, i els cuida durant tot l'hivern, voltejant-los i llepant-los contínuament per a evitar qualsevol contaminació. Els ous eclosionen a començament de la primavera, les larves solen abandonar el niu en el segon estadi. Una part dels Dermàpters són vivípars.

Quant a l'alimentació, la majoria són omnívors o sapròfags encara que algunes espècies més primitives són predadores, i usen els cercs en la depredació per a la captura i retenció de les preses. Els omnívors són nocturns.

L'ordre Dermaptera està representat. a la Comunitat Valenciana. per les famílies següents: