Família Pterophoridae

Família Pterophoridae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)