Família Crambidae

Família Crambidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Cydalima perspectalis (Walker 1859)

Arna del boix. espècie invasora, es va detectar per primera vegada a Europa en 2006, en el sud-oest d'Alemanya (Krüger, 2008). Des de llavors s'ha estés ràpidament a nombrosos països europeus. A nivell estatal es va constatar la presència de l'esmentat insecte per primera vegada a Pontevedra en 2014 (Pérez-Otero et al., 2014) .

La distribució i les preferències d'hàbitat de l'arna del boix estan intimament relacionades amb les del seu hoste, Buxus spp., gènere que, no obstant això, no està present en el Penyal d'Ifac.

  • Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  • Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
  • Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)