Família Gelechiidae

Família Gelechiidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Palumbina guerinii (Stainton, 1858)