Família Limacodidae

Família Limacodidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Hoyosia codeti (Oberthür, 1883)