Família Tortricidae

Família Tortricidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Cacoecimorpha pronubana (Hubner, 1799)