Família Psychidae

Família Psychidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • cf. Hyalarcta huebneri (Westwood, 1855)