Família Erebidae

Família Erebidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Cymbalophora pudica (Esper,1784)
  • Dysauxes servula (Berce, 1862)
  • Lymantria atlantica (Rambur 1837)