Família Lasiocampidae

Família Lasiocampidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Lasiocampa del pi

  • Trichiura ilicis (Rambur, 1866)