Família Staphylinidae

Família Staphylinidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Ocypus olens (O. Muller, 1764)
  • Tachyporus cf. (Tachyporus) hypnorum (Fabricius, 1775)