Família Brachyceridae

Família Brachyceridae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Brachycerus plicatus Gyllenhal, 1833