Família Curculionidae

Família Curculionidae

Les espècies de la Família Curculionidae, conegudes comunament com els corcons o punxeguts constituïxen una de les famílies mes grans del món, amb més de 86.000 espècies.

Es caracteritzen per posseir un pic prominent, conegut com a rostre, amb les antenes recolzades inserides en la part central del mateix, i les mandíbules en el seu àpex. De dimensió reduïda, però robustos, posseïxen una closca dur que els protegix l'abdomen.

Quasi tots els corcons són vegetarians tota la seua vida. Les larves generalment són àpodes i viuen en l'interior de la planta o la llavor que els servix d'aliment.

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Lixus cf. albomarginatus Boheman, 1843
  • Lixus cf. ochraceus (Boheman, 1843)
  • Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763)
  • Lixus vilis (Rossi, 1790)
  • Otiorhynchus cf. rugosostriatus (Goeze, 1777)
  • Sibinia cf. (Sibinia) attalica (Gyllenhal, 1835)