Família Cerambycidae

Família Cerambycidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Agapanthia cf. cardui-suturalis
  • Niphona picticornis Mulsant, 1839
  • Parmena cruciata Pic, 1912
  • Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)
  • Vesperus xatarti Dufour, 1839

Castanyeta, gusanot. Les larves de Vesperus spp., molt gruixudes, de secció quadrada i color blanc cèreo, tenen un període de desenvolupament de dos o tres anys, durant els quals s'alimenten rosegant les arrels de diverses espècies vegetals. Poden causar greus danys en el cas de repoblacions, per la marcada preferència que té per les plantetes joves, a les quals mata en menjar-se el seu sistema radical.