Família Mordellidae

Família Mordellidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Variimorda (Variimorda) cf. briantea (Comolli, 1837)