Família Cantharidae

Família Cantharidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Malthinus cf. biguttatus Paykull, 1800