Família Pyrrhocoridae

Família Pyrrhocoridae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Poll de moro, moret

  • Scantius aegyptius (Linnaeus, 1758)