Família Anthocoridae

Família Anthocoridae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Anthocoris cf. pilosus (Jakovlev 1877)