Família Cydnidae

Família Cydnidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Canthophorus melanopterus (Herrich-Schaeffer, 1835)
  • Cydnus aterrimus (Forster, 1771)

Xinxa cavadora negra