Família Chloropidae

Família Chloropidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Thaumatomyia notata (Meigen, 1830)