Família Dolichopodidae

Família Dolichopodidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Sciapus sp.