Família Tabanidae

Família Tabanidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Tabanus autumnalis Linnaeus, 1761