Família Lonchaeidae

Família Lonchaeidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Lamprolonchaea smaragdi (Walker, 1849)