Família Margarodidae

Família Margarodidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Icerya purchasi Maskell, 1878