Família Psyllidae

Família Psyllidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Agonoscena cisti (Puton, 1882)