Família Scoliidae

Família Scoliidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Scolia hirta (Schrank 1781)