Família Formicidae

Família Formicidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Camponotus sylvaticus (Olivier, 1792)
  • Cataglyphis ibericus (Emery, 1906)
  • Crematogaster sp.
  • Messor barbarus (Linnaeus, 1767)