Superfamília Vespoidea

Superfamília Vespoidea

Els Vespoideus constitueixen una superfamília d'Insectes de l'ordre Hymenoptera, els membres més coneguts del qual són les vespes i les formigues. Amb aproximadament 50.000 espècies descrites en el món, els membres de la superfamília Vespoidea es caracteritzen per posseir un pronot que, amb el seu àpex posterior lateral, aconsegueix o excedeix la tégula.

Molts Aculeata apareixen en el Cretàcic inferior, fa uns 100 a 125 milions d'anys, i en el Cretàcic superior, fa uns 95 milions d'anys, pràcticament es troben representades totes les famílies d'Himenòpters actuals, encara que moltes no apareixen en el registre fòssil (ambre bàltic) fins fa uns 35 a 40 milions d'anys. També estan presents en l'ambre bàltic del Cenozoic pràcticament tots els grups moderns de formigues, amb algunes excepcions.

La superfamília Vespoidea comprén espècies amb un gran espectre de formes de vida, des d'estrictament idiobiontes, ectoparàsites, solitàries, comunals, semisocials fins a eusocials.

La majoria de famílies inclouen formes solitàries, en les quals la femella busca activament preses a les quals sotmet amb el seu agulló, per a després col•locar un ou del qual naix una larva, l'aliment de la qual és la mateixa presa, viva però indefensa. En alguns casos la víctima queda en el mateix lloc en què habita o és traslladada a un altre lloc (diversos gèneres de vespes caçadores d'aranyes).

Les preses són molt variables, principalment Aranyes i Insectes holometàbols, tant en formes immadures com adultes. En alguns grups s'han desenvolupat cleptoparàsits, especialitzats a robar les preses d'altres vespes.

El comportament social s'ha desenvolupat, en alguns Véspids, i en tots els Formícids. Amb femelles fèrtils que monopolitzen la posta d'ous, acompanyades de femelles infèrtils que treballen cooperativament en la cura, manteniment i creixement del niu. En alguns casos les femelles construeixen nius nous, o es limiten a modificar-ne de preexistents.

La superfamília Vespoidea està representada, a la Comunitat Valenciana, per les següents famílies: