Família Sparassidae

Família Sparassidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Eusparassus levantinus  Urones, 2006
  • Olios argelasius (Walckenaer, 1805)