Família Araneidae

Família Araneidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

 • Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
 • Araneus angulatus Clerck, 1757
 • Araneus diadematus Clerck, 1757
 • Araneus cf. quadratus Clerck, 1757

Aranya de quatre punts

 • Araneus cf. pallidus-diadematus
 • Argiope lobata (Pallas, 1772)

aranya llop

 • Argiope trifasciata (Forskål, 1775)

Aranya de jardí travessada

 • Cyrtophora citricola (Forskål, 1775)
 • Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
 • Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
 • Zygiella x-notata (Clerck, 1757)