Família Linyphiidae

Família Linyphiidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Linyphia cf. maura Thorell, 1875