Família Gnaphosidae

Família Gnaphosidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • cf. Aphantaulax trifasciata - Kishidaia conspicua
  • Poecilochroa albomaculata Lucas, 1846
  • Pterotricha simoni Dalmas, 1921
  • Zelotes sp.
  • Zelotinae (Subfam.)