Família Libellulidae

Família Libellulidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)