Família Lepismatidae

Família Lepismatidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • Lepisma saccharina Linnaeus, 1758

Peixet argentat