Visualització de contingut web

Escalada al Parc Natural

Al Parc Natural de la Serra Gelada existeixen dos sectors d'escalada en el medi natural d'ús habitual (terme municipal de Benidorm), els quals no requereixen d'autorització expressa per a la pràctica de l'escalada encara que sí que es requereix comunicació de l'activitat al propi Parc Natural a través del correu electrònic serragelada@gva.es, especificant la data de realització, el nombre de persones que desitgen realitzar l'activitat, el sector d'escalada que es pretén realitzar i la tècnica d'escalada a utilitzar. I un tercer sector (sector Ciutadella) inclòs en la mateixa àrea que requerirà d'autorització administrativa prèvia especificant la mateixa informació anteriorment citada.

El nombre màxim de persones autoritzades a realitzar l'activitat d'escalada, de manera simultània, en cadascun dels sectors descrits és de 4 persones.

Sector 1 (Pedrera)

Penya-segats localitzats al sud-oest de la "Punta Cavall" o "Punta de les Caletes", autoritzat per a escalada clàssica o climbing y/o escalada en bloc o bouldering. A la zona s'accedix a través del camí d'accés a la "Punta Cavall" o bé a través de l'accés a la "Cala del Ti Ximo".

Sector 2 (Punta Cavall)

Penya-segats que li donen nom al sector, autoritzat per a escalada clàssica o climbing y/o escalada en bloc o bouldering. Al sector 2 s'accedix per la carretera de la "Punta Cavall" o "Punta de les Caletes" (carrer Dos Cales, de Benidorm), al final del mateix.

Sector 3 (Ciutadella)

Sector més al nord, que està inclòs en l'àrea d'especial protecció del PN, disposa del preceptiu informe favorable per a la realització d'escalada clàssica. Sent necessària l'autorització administrativa prèvia per a poder realitzar l'activitat. A més és necessari disposar del permís del propietari dels terrenys pels quals s'accedeix.

En qualsevol cas, la pràctica de l'escalada dins de les zones d'especial conservació del Parc Natura de la Serra Gelada està restringida de l'1 de gener al 30 de juny per nidificació d'ocells.

Condicionants

En les zones descrites no està autoritzat:

  • l'obertura de noves vies d'escalada (escalada deportiva),

  • l'accés des de les mateixes a les zones d'especial conservació del Parc Natural, concretament les dunes fòssils penjades situades en la base del penya-segat de la Serra Gelada.

  • la pràctica d'escala en la base del penya-segat ("coastering"), en l'anomenada zona d'esguitada, per la presència en la zona de vermétit (Dendropoma petraeum).

  • aquelles conductes que contaminen o deterioren els recursos hídrics, geològics i edafològics (abocaments de líquids i sòlids).

  • l'ús del foc amb qualsevol finalitat o modalitat.

  • la recol·lecció d'exemplars vegetals i animals, terrestres o marins, així com la introducció, per mitjà de solta, plantació o sembra, d'espècies vegetals foranes.

  • la recol·lecció o alteració dels materials paleontològics o mineralògics, tant de l'àmbit marí com terrestre.

  • l'acampada en tot l'àmbit del Parc Natural.

Recorde que l'accés a certes zones d'escalada descrites discorren per terrenys privats, per la qual cosa és necessari comptar amb la perceptiva autorització del propietari.