Llocs d'interés

Llocs d'interés

BENIDORM

Dins del Parc Natural

  • La Creu de Benidorm

Actualment la creu situada en l'extrem sud de la Serra Gelada és un incomparable mirador habilitat que ofereix unes vistes immillorables de tota la badia de Benidorm i del mateix municipi de Benidorm.

c/ Taiwan, 14. Benidorm. Mapa

Aquest Bé d'Interés Cultural (BIC) està situat en la punta de les Caletes, en un enclavament privilegiat per a la vigilància de la costa contra els atacs i setges pirates per a la qual va ser construïda en el segle XVI. El que queda en l'actualitat són a penes 7 metres d'altura amb 8 metres de diàmetre de construcció, del que seria la base de la torre de vigilància. Mapa

  • Microreserva de flora Serra Gelada - Sud

Aquesta micro-reserva es localitza en domini públic maritimoterrestre, sobre les mateixes dunes fòssils penjades de la Serra Gelada. Les espècies prioritàries que hi trobem són: Corema album i Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa. La unitat de vegetació prioritària és: "Dunes litorals amb Juniperus spp., Coremo albi – Juniperetum macrocarpae" (codi Natura 2000: 2250). Localització

  • Microreserva de Flora Illa Mitjana

Abasta tota la superfície emergida de l'illa Mitjana situada enfront del penya-segat de la Serra Gelada. Les espècies prioritàries són: Salsola oppositifolia i Silene hifacensis. I les unitats de vegetació prioritàries corresponen a: "Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. Endèmics, Crithmo – Helichrysetum decumbentis" (codi Natura 2000: 1240). Localització

Fora del Parc Natural

El Paisatge Protegit del Puigcampana i el Ponotx, declarat al juliol de 2006, forma un xicotet sistema individualitzat d'elevat valor paisatgístic i ambiental, en el qual la gran altitud, la diversitat ecològica i morfològica, i la proximitat al mar són els principals factors que contribueixen a l'existència de nombrosos hàbitats i espècies de flora i fauna, moltes de les quals són endèmiques. Localització

Assentament ibèric tardà dels segles III-I A. de C. situat entre la Cala de Finestrat i la Cala de Benidorm. Estudis posteriors van revelar que el turó va ser un assentament romà ocupat pels exèrcits de Quint Sertori durant les anomenades Guerres Sertorianes. Aquest jaciment es troba sotmés a una forta pressió urbanística, per tant, actualment només en podem apreciar una part.

Es pot accedir a la zona des del final de la platja de Ponent. Mapa

L'ALFÀS DEL PI

Dins del Parc Natural

  • CIFA (Centre d'Interpretació Far de l'Albir)

El centre d'interpretació Far de l'Albir (CIFA) va obrir les portes a l'octubre de 2011. Actualment acull dues sales expositives que reflecteixen tant els aspectes ambientals del parc natural, com la vida dels antics torrers i la seua importància per a la navegació.

Se situa al final de l'itinerari del Far de l'Albir (Ruta roja del PN) Mapa

Aquesta torre va formar part del sistema de resguard de la costa implantat en tot el mediterrani en el segle XVI, el qual protegia la població d'Altea dels constants atacs dels pirates berberiscos.

La torre està construïda sobre un extrem rocós de la serra Gelada, al costat del far de l'Albir, en un punt de màxima visibilitat des del qual es controla tota la badia d'Altea. La torre està declarada BIC (Bé d'Interés Cultural).Mapa

  • Zona recreativa i d'oci sostenible "Pedrera de l'Albir"

Espai d'oci habilitat per l'ajuntament de l´Alfàs del Pi, fruit de la restaruació ambiental d'una antiga pedrera situada dins de l'àmbit del PN que disposa de diferents equipaments per al visitant: taules de pícnic, un espectacular mirador i una via ferrata vertical de 30 metres d'altura.

L'accés en vehicle es realitzarà a través del carrer Estrela Polar núm. 7, en l'Albir, o a escassos 400 metres de l'inici de la ruta groga del parc natural "Travessia per la Serra Gelada", des de l'aparcament del Far de l'Albir. Mapa

  • Microreserva: Serra Gelada-Nord

Aquesta microreserva se situa sobre les dunes fòssils penjades de la Serra Gelada, dins de la forest de la Generalitat Valenciana Al-3031. Les espècies prioritàries que alberga són: Asperula paui subsp. dianensis, Linaria arabiniana, Sideritis chamaedryfolia i Thymelaea tartonraira subsp valentina.

A més, en aquesta es localitzen les següents unitats de vegetació prioritària: "Matollars termomediterranis i preesteparis, Teucriodunensis – Thymelaeetum valentinae" (codi Natura 2000: 5330). "Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. endèmics, Crithmo – Helichrysetum decumbentis"(codi Natura 2000: 1240). "Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica, Hippocrepido valentinae – Scabiosetum saxatilis" (codi Natura 2000: 8210) Localització

Fora del Parc Natural

  • CEAC Centre d'Educació Ambiental de Carabiners

El CEAC Carabiners és l'espai on se situa l'oficina administrativa del Parc Natural de la Serra Gelada i on l'ajuntament de l'Alfàs disposa de personal que realitza labors d'informació al visitant, i disposa a més d'un espai enjardinat obert al públic. El centre, que va obrir les seues portes a principis de febrer del 2016, com a projecte de recuperació del patrimoni, ha permés rehabilitar un dels edificis més antics de l'Alfàs del Pi, l'antiga caserna dels Carabiners de l'Albir, construïda en 1829.

C/ Camí Vell del Far núm. 18 - l'Albir (l'Alfàs del Pi). Telf. 966866118. Mapa

Aquest museu alberga un jaciment d'època tardoromana, la vil·la romana de l'Albir. En aquest espai el visitant podrà conéixer com vivia una família noble en una vil·la rural a la fi del segle IV. Està situat al costat de la platja de l'Albir i, mitjançant un recorregut fàcil i accessible, es poden visitar les termes i altres estances de la vil·la, a més d'una sala expositiva amb peces i recursos audiovisuals. A més a més, el museu posa a la disposició dels assistents la guia interactiva de realitat augmentada.

c/ Avinguda d'Oscar Esplà, 3. Platja de l'Albir (l'Alfàs del Pi). Tel. 965889424 – e-mail: museovillaromana@lalfas.com Mapa

  • Centre d'Interpretació Paisatgística i Mediambiental (CIPM) "Los Carrascos"

Aula oberta gestionada per l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, especialment dirigida al públic infantil i juvenil, fent les vegades de centre de conservació de flora en el qual existeix una zona de plantes endèmiques, una altra d'espècies culinàries i aromàtiques i una àrea de vegetació de ribera. Completen el parc una zona de vegetació mediterrània, un hivernacle en el qual es produeixen plantes per a jardineria i arbres forestals i un hort ecològic, que té com a fi convertir-se en una eina didàctica sobre agricultura ecològica

c/ Facia núm. 33 - l'Albir (l'Alfàs del Pi). Mapa

ALTEA

Fora del Parc Natural

Es tracta d'un aflorament volcànic de roques ofites en què s'inclouen cristalls granats. La seua formació s'associa amb una erupció volcànica d'origen submarí dins del procés de ruptura de Pangea. El cap, o el túmul de Cap Negret, està format per una gran mola basàltica amb restes d'extracció de pedra; extraccions que es van realitzar al llarg dels segles i que industrialment es van explotar en l'època dels anys 30-36 del Segle XX. Localització

A causa de la presència d'un cabal permanent, el riu Algar alberga una fauna i una vegetació de ribera d'especial interés, prova d'això és la seua inclusió en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. Al seu torn és un corredor ecològic de vital importància per als espais naturals protegits del seu voltant, especialment per al Parc Natural de la Serra Gelada. Localització

La Serra de Bèrnia i Ferrer és un conjunt de serres litorals i prelitorals, caracteritzades pel seu agrest paisatge, que constitueix el límit biogeogràfic entre els dominis semiàrids i sec-subhumit. La tancada barrera de la Serra de Bèrnia, perpendicular al litoral i afonada en la mar en el seu extrem oriental per les rompents del Morro de Toix, s'alça sobre les dues Marines com a divisòria natural. Localització