Hàbitats

Hàbitats

vista general

cala
 
matorral
 
almendros

La Serra d'Irta està formada per dos alineacions muntanyoses parel·leles al mar i separades per la vall de l'Estopet, que arriben a la màxima alçada a 573 metres en el pic de Campanilles.  

En l'àmbit de la Serra d'Irta podem destacar tres ambients: 

Litoral

Format per les costes rocoses de penya-segats mitjans i costes baixes de platges de grava i sorra, sent un dels ambients més interessants.

La riquesa en la varietat d'hàbitats fa possible l'assentament d'una interessant diversitat d'espècies. 

Matollar i boscos

Els matollars litorals i els pinars de pi blanc són un dels ambients de major representació a la Serra d'Irta. 

L'ambient de matollar litoral agrupa a tota la vegetació típica del matollar, com el llentiscle (Pistacia lentiscus), el margalló (Chamaerops humilis) i el coscoll (Quercus coccifera), en formacions que varien progressivament la cobertura. 

Les majors masses forestals arbrades es troben a la porció occidental de la serra, entre els termes municipals d'Alcalà de Xivert i Santa Magdalena de Polpis, a la zona de l'Ametler. 

Agrícola

Aquestes zones de cultiu són molt abundants a tota la serra, on són destacables els nombrosos abancalaments existents, majoritàriament ocupats per ametlers, oliveres o garrofers. La major part d'aquestos cultius en bancals es troben abandonats, per la qual cosa les espècies de caràcter forestal els han col·lonitzat donant lloc a una major varietat d'hàbitats que repercuteixen en una major riquesa d'espècies.