Fauna

Fauna


gaviotas
jabalí y rayonescormorán
 
 

Al Parc Natural de la Serra d'Irta destaquen com a grup faunístic les aus pel fet de ser el més nombrós i divers. Les espècies que viuen en el matoll són les més abundants com, per exemple, les diferents espècies de busquereta (Sylvia spp.).

També constitueixen unes bones poblacions les rapaces tant diürnes com nocturnes, i hi destaca l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), el xoriguer (Falco tinnunculus), l'aligot (Buteo buteo) i l'àguila serpera (Circaetus gallicus).

En l'ambient litoral és on apareixen espècies de major rellevància pel fet d'estar catalogada com espècie vulnerable seria el cas de la gavina corsa (Larus audouinii) i per la sensibilitat a l'alteració del seu hàbitat la corba marina grossa (Phalacrocorax carbo).

La població de mamífers es caracteritza per la mediterraneïtat de la zona, i tots els grups són d'àmplia distribució; hi destaquen l'esquirol (Sciurus vulgaris), el porc senglar (Sus scrofa), la rabosa (Vulpes vulpes), la geneta (Genetta genetta) i el teixó (Meles meles).

>> Dossier espècies catalogades Parc Natural Serra d'Irta