Família Plutoniumidae

Família Plutoniumidae

Els gèneres i les espècies observades al Parc Natural del Penyal d'Ifac:

  • cf. Theatops erythrocephalus (C.L.Koch, 1847)