Ordre Geophilomorpha

Ordre Geophilomorpha

Els Geofilomorfs, o centcames del terra, constitueixen un ordre de Miriàpodes Quilòpodes de coloració críptica, amb el cos summament estret, allargat, i deprimit, i amb més de 25 parells de potes.

Se'n coneixen unes 1.250 espècies amb distribució pràcticament mundial, estan presents en tots els ecosistemes terrestres, i només absents en les regions més fredes del planeta. El grup aconseguix la seua màxima diversitat en les regions tropicals i subtropicals.

Com la resta de Quilòpodes presenten el cos dividit en dues regions o tagmes:

  • Cap. El cap presenta un parell d'antenes, invariablement compostes per 4 artells, normalment atenuades, però també poden ser robustes. Ulls sempre absents. Peces bucals amb un parell de mandíbules, i dos parells de maxil•les.
  • Tronc. Amb tots els segments del tronc més o menys iguals, presenten un nombre que varia entre 27 i 191, cadascun proveït d'un parell d'apèndixs. Els del primer segment es modifiquen i es transformen en les forcípules, que actuen com a peces bucals addicionals. L'últim parell de potes és clarament diferent de les altres potes marxadores, a vegades mostrant dimorfisme sexual. Gonopodis femenins en forma d'un parell d'apèndixs robustos, bisegmentats, o en forma d'una làmina sencera curta. Gonopodis masculins en forma d'un parell d'apèndixs, generalment bisegmentats, amb un penis al mig.

Els Geofilomorfs es reprodueixen, com els altres Quilòpodes, per mitjà d'un espermatòfor, que és transferit a la femella. Els Geofilomorfs, igual que els Escolopendromorfs, es caracteritzen per l'atenció parental. En el cas dels Geofilomorfs La mare cova els ous i cuida les larves enrotllant-se de manera que ous i larves o juvenils queden embolicats.

Es troben en tot tipus de sòls poc compactats, davall de pedres i entre matèria vegetal, com ara troncs en descomposició. Són especialistes a perseguir i capturar cucs de terra en les seues pròpies galeries subterrànies. Diverses espècies de Geofilomorfs s'han adaptat a la vida semiaquàtica, i es troben comunament en platges i zones rocoses costaneres, i resistint la immersió en aigua salada. Algunes espècies tenen adaptacions per a la vida troglòbia.

Tots els Geofilomorfs són carnívors, i habitualment redueixen a la presa amb verí, mentres la subjecten amb les forcípules. En general s'alimenten d'altres Artròpodes, o d'altres invertebrats. Les espècies costaneres sovint s'alimenten d'Amfípodes, Cirrípedes i caragolins o altres Gasteròpodes.

L'ordre Geophilomorpha està representat, a la Comunitat Valenciana, per les famílies següents:

  • Família Orydae