Visualització de contingut web

Ordre Alcyonacea

L'Ordre Alcyonacea agrupa els Octocorallia coneguts comunament com a corals blans, caracteritzats per no produir esquelets de carbonat càlcic. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Coraliidae

Corall

Família Gorgoniidae

Gorgània groga

Família Coraliidae

Família Gorgoniidae