Visualització de contingut web

Ordre Cladophorales

L'Ordre Cladophorales agrupa algues verdes (Phylum Chlorophyta) formades per tal·lus pluricel·lulars, i més o menys ramificats. Els gèneres i les espècies observades en el L.I.C. Ifac - P. N. de la Serra Gelada, agrupades en famílies:

Família Cladophoraceae

  • Cladophora sp.

Família Cladophoraceae