Visualització de contingut web

Fauna

 
 
 
foto1
 
 
La fauna que trobem al parc és el resultat de la diversitat de paisatges i ambients que aquest posseeix. Començant pels amfibis, podem trobar diverses espècies com el gripau comú o el gripau corredor. Però l'espècie més interessant és l'ofegabous, que troba el seu hàbitat a les basses de reg.

Els rèptils són representats per diverses espècies com el fardatxo, la sargantana cua-llarga, la serp blanca i la serp verda.

Quan a l'avifauna, destaquen sense dubte, les rapinyaires. L'escassa i amenaçada àguila de panxa blanca habita a la serra, i a les masses boscoses, troben un hàbitat idoni l'àguila serpera, l'àguila calçada i l'astor. Entre les rapinyaires nocturnes podem trobar-nos el xot, el mussol banyut i el duc.
 
Altres aus típiques d'aquesta serra són el gaig, el pica-soques blau, el pit-roig, el coll-tort, el pinsà, etc.

La mastofauna és representada, entre d'altres, pel senglar, la rabosa, la fagina, la geneta i el teixó.

Finalment, podem mencionar que hi ha unes 16 espècies de rates penades, algunes de gran importància i en greu perill d'extinció.