Ruta 2: Torre de la Sal - Descripció

Ruta 2: Torre de la Sal - Descripció

Ruta 2: Torre la Sal

Color en el que està senyalitzat l'itinerari    _____

 

Itinerari circular, pràcticament sense desnivells, d'aproximadament 6.5 quilòmetres.

El lloc més indicat per a començar la ruta és el Centre d'Interpretació del Parc Natural, situat al costat de l'Institut d'Aqüicultura de Torre de La Sal. S'hi pot veure una maqueta del Prat, panells, vitrines i audiovisuals.

Posteriorment, la ruta proposada contínua per un camí que discorre paral·lel a la costa en direcció cap a Torrenostra. Aquest camí, en alguns trams, ha desaparegut com a conseqüència de la regressió marina, la qual cosa ens obligarà a caminar alguns trams sobre el cordó de cudols.

En aquesta primera part del recorregut podem destacar les dunes fòssils que es troben principalment en la zona de platja més pròxima a Torre la Sal, i que són restes de la primitiva barrera que va possibilitar la formació del Prat. Posteriorment trobem la impressionant barrera de cudols que s'estén quasi de forma ininterrompuda des d'Alcalà fins a Orpesa. I finalment trobem una bella platja d'arena en les voltants de les ruïnes del quarter de carrabiners.

Quan arribem a aquestes ruïnes, situades a uns 2,5 quilòmetres de l'inici de la ruta, continuem pel camí perpendicular a la línia de costa que ens endinsa en l'aiguamoll. En aquest tram de la ruta podem destacar la presència de diverses séquies que canalitzen les aigües de la zona humida, i la importància de la coberta vegetal de l'espai, on trobem espècies adaptades a llargs períodes d'inundació com el senill.

Després de recórrer uns 1.000 metres per l'anterior camí, continuem per la desviació que ens porta cap a l'esquerra, de tornada cap a Torre la Sal. En gran part del seu recorregut aquest últim tram discorre entre marjals. Al respecte és interessant la següent cita de Cavanilles, del llibre Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia, escrit a finals del s. XVIII, ja que ens ofereix un relat summament descriptiu:"...Continúa el cultivo hasta más allá de Torreblanca, en donde empiezan las marjales...la (tierra) más baxa, que sin duda estuvo anegada en otros tiempos y lo estaría aún sin la industria de los hombres, se ve cruzada en ángulos rectos por varios azarbes, por donde las aguas corren a otros principales que se dirigen al mar. La tierra que resultó del cieno que produxo la excavación y limpia de azarbes se esparce por los campos, y va engrosando la superficie con repetidas y nuevas mejoras; ..."

Sense abandonar aquest camí, al cap d'uns 3 quilòmetres, arribarem a Torre la Sal, des d'on hem començat la ruta.