Presentació

Presentació

El Prat de Cabanes-Torreblanca és una estreta franja de terreny de maresmes i pantans formada per dipòsits quaternaris. Aquest espai natural està situat a la plana costanera que s'estén entre els termes municipals de Torreblanca i Cabanes. El paisatge característic del Prat és el propi d'una zona humida litoral, separada del mar per un cordó de còdols.

Entre els valors destacables del Parc Natural la fauna té gran importància, ja que es poden trobar espècies endèmiques com la gambeta, el fartet o el samaruc. Les aus són el grup faunístic millor representat.

De vital importància són les comunitats vegetals, representades per les de saladar, les pròpies de cordó dunar, les aquàtiques i subaquàtiques.

Guia del Parc Natural

Vídeo del Parc Natural