Història

Història

   Des del paleolític mitjà (fa 30.000 anys), passant per l'edat del bronze valencià (fa 3.000 anys), s'han trobat restes d'assentaments humans, tant a les muntanyes que envolten la marjal, com a la mateixa zona. També trobem restes de camins de l'època romana, com també nombroses aportacions de l'època islàmica com nòries, séquies, etc.,fins a l'actual gestió dels recursos hidrics que han anat domesticant la marjal.

 

A mitjans del segle XIX s'introdueix el conreu de l'arròs que perdura fins a 1970, quan s'abandona i es procedeix a una transformació del terreny promoguda per l' IRYDA.

 

Va ser l'any 1994, quan es declara la Marjal de Pego-Oliva parc natural, iniciant-se així un procés de conservació i protecció d'aquest espai.