La Marjal de Pego-Oliva

La Marjal de Pego-Oliva

El Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva és una zona humida situada entre les províncies de València i Alacant, en els municipis de Oliva i Pego, amb una extensió de 1.255 hectàrees. Esta marjal es troba en el centre de la ferradura muntanyosa formada per les serres de Mostalla, Migdia i Segària.

Les seues principals característiques són una gran biodiversitat i l'excel.lent qualitat de les seues aigües, així com la seua quantitat. Hi ha dos rius principals que recorren la marjal: el Bullent o Vedat, en la part nord, i el Racons o Molinell, en la sud. A més, trobem nombrosos afluents i brolladors, coneguts estos últims en la zona amb el nom de "ullals".

Es va declarar la zona Parc Natural, per mitjà de la Llei 11/94, de 27 de desembre. A més, donada la seua gran rellevància, també està inclòs esta marjal en el Conveni Ramsar (1971) de protecció mundial de zones humides, es troba dins de la red Natura 2000 de la UE i també és zona d'especial protecció per a les aus (zona ZEPA)

Guia del Parc Natural

Vídeo del Parc Natural